Regulamin

 

SPIS TREŚCI:


1. WSTĘP
2. DEFINICJE
3. REJESTRACJA
4. JAK KUPOWAĆ
5. JAK SPRZEDAWAĆ
6. ZWROTY I REKLAMACJE


1. WSTĘP

 

Niniejszy Regulamin jest to podstawa prawna, która określa zasady korzystania z galerii internetowej o adresie: www.olissimart.com (Galeria Olissima). Użytkownik korzystający z olissimart.com akceptuje aktualne postanowienia Regulaminu, oraz zobowiązuje się przestrzegać wszystkich zawartych w nim zasad. Właściwa rejestracja, zapoznanie się z treścią Regulaminu, oraz przestrzeganie jego zasad jest niezbędne do korzystania z usług Galerii Olissima. Użytkownicy olissimart.com będą informowani o zmianach w regulaminie w formie wiadomości elektronicznej wysyłanej na adres e-mailowy podany przez Użytkownika po rejestracji w panelu „Twoje Konto”.
 

Galeria Olissima, zwana dalej Galerią, jest własnością firmy „Olissima Ola Pietrucka” z siedzibą w Warszawie (01-456) przy ul. Mrocznej 7/43, wpisanej do ewidencji działalności gospodarczej pod numerem 464892 prowadzonej przez Prezydenta m.st. Warszawy, NIP : 113-208-65-65, regon: 141315088. Galeria znajduje się na stronie internetowej pod adresem www.olissimart.com i umożliwia dokonywania zakupów za pośrednictwem Internetu. Zakupy w Galerii Olissima można robić 24h na dobę, 7dni w tygodniu.
Kontakt z Galerią oraz Sprzedającymi jest możliwy pod numerem telefonu 602379747 lub adresem mailowym: galeria@olissimart.com. Żadna forma kontaktu z Galerią nie jest obciążona dodatkowymi opłatami poza taryfami operatorów.

Adres korespondencyjny: Olissima Ola Pietrucka, ul. Mroczna 7/43, 01-456 Warszawa

 

W Galerii prezentowane są wyroby twórców zawodowych, amatorów i sprzedawców wyrobów rękodzielniczych. Wszystkie wyroby prezentowane w Galerii są własnością Twórców i Sprzedających. Wykorzystywanie autorskich wzorów i ich kopiowanie, plagiat, rozpowszechnianie zdjęć, fragmentów grafiki ze strony, tekstów opisów, bez zezwolenia jest zabronione i stanowi naruszenie praw autorskich zgodnie z Ustawą o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. 94 Nr 24 poz. 83).

Treści prezentowane na stronie olissimart.com są ofertą handlową, która jest ważna w okresie jej udostępniania w Internecie.

Zarówno Galeria jak i Sprzedający stosują Kodeks Dobrych Praktyk o którym mowa w Ustawie o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym z dnia 23.08.2007 r. link

 


2. DEFINICJE

 


Galeria Olissima, www.olissimart.com - galeria internetowa zrzeszająca Twórców i Sprzedających, zajmująca się udostępnianiem możliwości sprzedaży wyrobów zdobniczych, prowadzona przez firmę „Olissima Ola Pietrucka” z siedzibą w Warszawie. Jedynym prawidłowym adresem Galerii Olissima jest : www.olissimart.com . Gdy wymieniana jest : „Galeria Olissima”, „Galeria”, „Olissima”, „olissimart.com”, mowa jest o firmie „Olissima Ola Pietrucka”.

 

Regulamin – zbiór zasad i przepisów stanowiących podstawę prawną do korzystania z usług Galerii.

 

Produkt – przedmiot, praca lub prawo, które są przedmiotem sprzedaży w Galerii Olissima. Przedmiotem sprzedaży są jedynie produkty wybierane przez Galerię.

 

Użytkownik – Kupujący lub Sprzedający w Galerii Olissima.

 

Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która prawidłowo przeszła proces rejestracji w olissimart.com i uzyskała prawo do dokonywania zakupów.

 

Sprzedający – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która prawidłowo przeszła proces rejestracji w olissimart.com i uzyskała, poza prawem kupna, prawo do sprzedaży. Prawo sprzedaży uzyskuje się wyłącznie przez zmianę statusu Użytkownika dokonanego przez administratora strony.

 

Twoje konto – konto użytkownika, część olissimart.com, w której po zalogowaniu Użytkownik ma możliwość korzystania z usług oferowanych przez Galerię, która zawiera dane Użytkownika oraz umożliwia ich modyfikację.

 

Twój Koszyk – część olissimart.com, w której znajdują się informacje o produktach planowanych do zakupu przez Użytkownika. Dodanie produktu do koszyka nie stanowi zamówienia produktu. Kontynuowanie czynności zmierzające do zamówienia produktu następuje po naciśnięciu przycisku “Zamówienie”.

 

Złożenie zamówienia – złożenie zamówienia drogą elektroniczną związane z obowiązkiem zapłaty przez Kupującego. Wysłanie zamówienia realizuje się za pomocą funkcji zawartych w części „Twój koszyk”.

 

Potwierdzenie złożenia zamówienia – automatyczna wiadomość w formie elektronicznej przesyłana do Kupującego w odpowiedzi na złożenie zamówienia.

 

Rezerwacja – 5-dniowy okres po złożeniu zamówienia przez jaki zamówiony produkt wycofywany jest z oferty Galerii i w którym Kupujący zobowiązany jest do uregulowania należności wskazanej w otrzymanym „Potwierdzeniu złożenia zamówienia”.

 

Sprzedaż – czynności prowadzące do zawarcia umowy kupna-sprzedaży. Sprzedaż odbywa się pomiędzy Sprzedającym a Kupującym przez Internet, w formie umowy zawieranej na odległość.

 

Adres mailowy – adres poczty elektronicznej Użytkownika wprowadzony przez niego w formularzu rejestracyjnym lub adres poczty elektronicznej Użytkownika zmieniony przez Administratora na wniosek Użytkownika.


Zawarcie Umowy - zawarcie umowy kupna sprzedaży zawarta w momencie złożenia zamówienia. Umowa jest zawierana na czas realizacji świadczenia w tym objętych nim gwarancji.

 

3. REJESTRACJA

 

Rejestracja Kupującego

W celu rejestracji zarówno osoby fizycznej jak i prawnej należy wypełnić formularz rejestracyjny do którego link znajduje się w górnym menu strony głównej. Dodatkowo należy zapoznać się z Regulaminem i oznaczyć w formularzu, że akceptuje się jego postanowienia. Po wypełnieniu formularza i zatwierdzeniu przez użycie funkcji "Załóż konto" na adres mailowy podany w formularzu rejestracyjnym zostaje wysłana automatyczna wiadomość zawierająca link aktywacyjny. Po kliknięciu na link konto zostaje aktywowane i można się do niego logować oraz dokonywać zakupów.

 

Rejestracja Sprzedającego

Rejestracja Sprzedającego nie jest dokonywana automatycznie przez zarejestrowanie się jako użytkownik Galerii. Status Sprzedającego jest nadawany wyłącznie przez administratora. Zainteresowanych prosimy o kontakt na adres mailowy tworcy@olissimart.com. Przesyłając zgłoszenie w jego tytule należy wpisać „zgłoszenie Sprzedającego”. Wiadomość powinna zawierać 4-5 zdjęć przykładowych produktów, krótki opis Sprzedającego i jego działalności lub adres strony internetowej, która zawiera te informacje.
Sprzedającym może być zarówno Twórca jak i Użytkownik będący sprzedawcą wyrobów rękodzielniczych. Przed wysłaniem zgłoszenia prosimy o zapoznanie się z częścią Regulaminu „Jak sprzedawać”.

Użytkownik prowadzący działaność gospodarczą, który uzyskał status Sprzedającego jest zobowiązany do uzupełnienia w swoim profilu następujących danych:
- nazwa przedsiębiorcy/imię, nazwisko
- adres
- adres mailowy
- telefon
- NIP
- numer rachunku bankowego
- regon
- numer ewidencji gospodarczej/KRS i organ rejestrujący.

 

Dane osobowe

Galeria Olissima ma prawo zażądać poświadczenia stosownym dokumentem podanych danych i uzależnić od tego świadczenie usług i korzystanie z usług Galerii. W przypadku, gdy weryfikacja danych jest niemożliwa lub możliwa w stopniu niepełnym, Galeria zastrzega sobie prawo odmówienia korzystania z jej usług.
Użytkownik ma prawo do dokonywania zmian swoich danych osobowych, jednocześnie jest zobowiązany do niezwłocznej aktualizacji swoich danych podanych w panelu „Twoje Konto”. Użytkownik Galerii Olissima wyraża zgodę na zbieranie i przetwarzanie swoich danych osobowych przez „Olissima Ola Pietrucka” z siedzibą w Warszawie, w celach realizacji procesu rejestracji i sprzedaży w olissimart.com, polepszenia jakości sprzedaży i obsługi, a także w celach statystycznych i marketingowych jedynie przez Galerię Olissima, zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883). Użytkownik oświadcza, że podaje swoje dane dobrowolnie. Dane Użytkownika, który zamówił produkt i uregulował należność, przekazywane będą Sprzedającemu, w celu finalizacji umowy. Dane Sprzedającego będa przekazywane Kupującemu w trakcie realizacji procesu składania zamówienia.

Posiadanie więcej niż jednego konta przez Użytkownika jest możliwe jedynie za zgodą Galerii przesłaną w formie elektronicznej na adres e-mailowy podany w panelu „Twoje Konto”. Zabronione jest korzystanie z kont innych Użytkowników, oraz umożliwianie korzystania ze swojego konta innym osobom.

 

Wyrejestrowanie

Użytkownik ma prawo wyrejestrowania się z Galerii Olissima, oraz wystąpienia o usunięcie swoich danych osobowych z bazy danych. Galeria ma prawo odmówić usunięcia danych osobowych w przypadkach uzasadnionych przepisami prawa, jak również opóźnić usunięcie, jeśli jest to wymagane do sfinalizowania zawartych umów, wyjaśnienia zwrotów lub reklamacji. Wyrejestrowanie następuje przez przesłanie przez Użytkownika z konta e-mailowego podanego w panelu “Twoje Konto” wiadomości na adres : galeria@olissimart.com. W tytule wiadomości prosimy wpisać : “Wyrejestrowanie użytkownika - …............(nazwa użytkownika).” Po przesłaniu tej wiadomości następuje potwierdzenie wyrejestrowania w formie wiadomości elektronicznej z informacją w tytule “Potwierdzenie wyrejestrowanie użytkownika - …............(nazwa użytkownika).”, przesłane przez Galerię Olissima na adres Użytkownika podany w panelu “Twoje Konto”.


Pozostałe

Korzystanie ze wszystkich funkcji strony olissimart.com jest możliwe jedynie po przeprowadzeniu procedury rejestracji Użytkownika. Jednak możliwe jest skladanie zamówień bez konieczności rejestracji. W przypadku nie dotrzymania postanowień regulaminu przez Użytkownika, Galeria zastrzega sobie prawo odmówienia korzystania z jej usług.

 

Warunki techniczne korzystania z galerii internetowej Olissima

Nasza strona wykorzystuje pliki tekstowe cookies czyli tzw. ciasteczka. Cookies są to dane informatyczne przechowywane na urządzeniu odbiorczym Użytkownika (komputerze, tablecie etc.). Dane te służą do identyfikacji Użytkownika m.in. w celu dostosowania do niego treści, obsługi logowania, czy „koszyka”. 
Pliki cookies używane są w celu:
- identyfikacji i uwierzytelniania zalogowanego Użytkownika,
- personalizacji treści na rzecz poszczególnych Użytkowników,
- tworzenia statystyk służących do rozwoju serwisu i celów marketingowych, 
- na potrzeby serwisu społecznościowego Facebook. Kiedy używa się funkcji "Lubię to", użytkownik loguje się w serwisie Facebook, w którym obowiązują zasady ochrony prywatności firmy Facebook. Z zasadami tymi można zapoznać się pod adresem http://pl-pl.facebook.com/help/cookies
- na potrzeby narzędzi analitycznych takich jak np. Google Analytics.

Użytkownik korzystający z Galerii wyraża zgodę na umieszczenie plików cookies na jego urządzeniu odbiorczym.

Usunięcie plików cookies, lub zablokowanie ich obsługi przez Użytkownika może uniemożliwić korzystania z niektórych funkcji Galerii.

W celu zarządzania ustawieniami plików cookies należy wybrać przeglądarkę internetową z przedstawionej listy i postępować zgodnie z instrukcjami: Firefox, Chrome, Internet Explorer, Safari, Opera. W przypadku urządzeń mobilnych każde może obsługiwać funkcje kontrolii cookies w inny sposób, dlatego zachęcamy do zapoznania się z ustawieniami urządzeń.

Użytkownicy Galerii, którzy przeszli pozytywnie proces rejestracji akceptują otrzymywanie powiadomień dotyczących realizacji umowy (zamówień) drogą elektroniczną. Powiadomienia przesyłane są na adresy mailowe podane w formularzu rejestracyjnym.

Kontakt z Galerią oraz Sprzedającymi jest możliwy pod numerem telefonu 602379747, adresem mailowym: galeria@olissimart.com, oraz za pomocą komunikatorów znajdujących się na stronach Sprzedających. Żadna forma kontaktu z Galerią i Sprzedającymi nie jest obciążona dodatkowymi opłatami poza taryfami operatorów.


4. JAK KUPOWAĆ

 


Rejestracja

Proces rejestracji opisany jest w niniejszym Regulaminie w części Rejestracja – Rejestracja Kupującego.


Zakup

W celu dokonania zakupu należy :

 

- zalogować się w olissimart.com,

 

- dodać produkt lub produkty do koszyka,

 

- nacisnąć polecenie "Pokaż koszyk" a następnie „Zamówienie” poniżej listy produktów w panelu „Twój Koszyk”,

 

- potwierdzić dane adresowe do wysyłki produktu lub wprowadzić inny adres niż podany w formularzu rejestracyjnym,

 

- wybrać formę płatności,

 

- potwierdzić zamówienie z zobowiązaniem do zapłaty,

 

- uregulować należność.


Złożenie zamówienia

Składając zamówienie należy potwierdzić lub zmienić dane adresowe do wysyłki, wybrać metodę płatności i potwierdzić złożenie zamówienia z obowiązkiem zapłaty.
Najpóźniej w momencie potwierdzenia zamówienia Kupujący uzyskuje dostęp do następujących informacji:
- cechy zakupionego produktu/ów,
- dane identyfikujęce Galerię,
- dane identyfikujące Sprzedającego,
- wyszczególnionych, łącznych kosztach związanych z zamówieniem,
- sposobie i terminie zapłaty,
- sposobie i terminie dostawy, oraz o procedurze rozpatrywania reklamacji,
- sposobie i terminie odstąpienia od umowy (rezygnacji z zamówienia),
- kosztach zwrotu rzeczy, jeżeli występują,
- obowiązku zapłaty przez Kupującego poniesionych przez Sprzedającego uzasadnionych kosztów w przypadku odstąpienia od umowy (zwrotu produktu), jeżeli takie występują,
- braku prawa odstąpienia od Umowy w przypadku produktów wykonywanych na zamówienie Kupującego,
- obowiązku Sprzedającego o dostarczeniu produktu bez wad i odpowiadającego ofercie,
- istnieniu i i treści gwarancji i usług posprzedażnych oraz sposobie realizacji, jeżeli produkt będący przedmiotem umowy jest nimi objęty,
- kodeksie dobrych praktyk, o którym mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym oraz sposobie zapoznania się z nim,
- czasie trwania umowy lub o sposobie i przesłankach wypowiedzenia umowy,
- minimalnym czasie trwania zobowiązań konsumenta wynikających z umowy,
- możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasadach dostępu do tych procedur.

Po wysłaniu zamówienia Kupujący otrzymuje automatyczną wiadomość „Potwierdzenie złożenia zamówienia”. Zakup produktu następuje dopiero po uregulowaniu kwoty wymienionej w „Potwierdzeniu złożenia zamówienia” w terminie opisanym w części „Rezerwacja”.


Potwierdzenie złożenia zamówienia

Po złożeniu zamówienia Kupujący otrzymuje automatyczne potwierdzenie jego przyjęcia w formie elektronicznej przesyłane na adres e-mailowy podany w panelu „Twoje Konto”. Potwierdzenie to zawiera również informacje podane przy składaniu zamówienia. W przypadku wyboru przesyłki zagranicznej, potwierdzenie złożenia zamówienia nie zawiera ceny przesyłki. Wartość przesyłki ustalana jest indywidualnie przez Sprzedającego i wprowadzana do zamówienia przez Administratora strony.


Rezerwacja

Po otrzymaniu przez Kupującego formularza „Potwierdzenie złożenia zamówienia” produkt jest wycofywany automatycznie z oferty Galerii, a Kupujący zobowiązany jest do wpłacenia wskazanej należności w terminie nie późniejszym niż 5 dni roboczych od daty złożenia zamówienia. W przypadku braku wpłaty w tym terminie, zamówienie zostaje anulowane i produkt znowu jest dostępny w sprzedaży.


Zapłata należności

Należność musi zostać uregulowana w terminie 5 dni roboczych od złożenia zamówienia.
W przypadku dokonania przelewu w ostatnim, wymaganym (5) dniu zapłaty należy :
- gdy przelew dokonywany jest przez internet : przesłać potwierdzenie dokonania przelewu na adres emailowy galeria@olissimart.com wpisując w tytule „Zamówienie nr …... - potwierdzenie przelewu”,
- gdy przelew dokonywany jest tradycyjnie w placówce bankowej lub na poczcie : przesłać skan potwierdzenia dokonania przelewu na adres e-mailowy galeria@olissimart.com wpisując w tytule „Zamówienie nr …... - potwierdzenie przelewu”,
Jeżeli uregulowanie należności w terminie nie jest możliwe z przyczyn losowych niezależnych od Kupującego prosimy o przesłanie informacji na adres e-mailowy galeria@olissimart.com wpisując w tytule „Zamówienie nr …... - opóźnienie zapłaty”. W przypadku gdy Kupujący złoży 3 zamówienia które nie zostaną sfinalizowane wskutek braku zapłaty należności, Galeria zastrzega sobie prawo zablokowania konta Kupującego.


Formy Płatności

Akceptowane są następujące formy płatności :

- Przelew tradycyjny (dokonywany w banku lub na poczcie).

Pieniądze należy wpłacić na rachunek bankowy :
mBank 71 1140 2004 0000 3202 5577 2176
Olissima Ola Pietrucka
ul. Mroczna 7/43
01-456 Warszawa
Na przelewie należy podać numer zamówienia podany w przesłanym Kupującemu „Potwierdzeniu przyjęcia zamówienia”.

- Przelew z zagranicy.

BRE Bank S.A.
Internet Banking
Pilsudskiego 3
90-368 Lodz

IBAN:
PL71114020040000320255772176

SWIFT/BIC:
BREXPLPWMBK

- Przelew internetowy .

Przelewu w tej formie można dokonać zaraz po otrzymaniu potwierdzenia złożenia zamówienia i należy w nim uwzględnić informacje wymienione w opisie przelewu tradycyjnego.

- Płatność za pośrednictwem serwisów przelewy24.pl  i paypal.pl

W przypadku wyboru płatności online jest ona obciążana dodatkową prowizją operatora w wysokości 2,9% wartości transakcji. Płatność nie jest powiększana o żadną dodatkową opłatę na rzecz Galerii ani Sprzedajacego.

Akceptujemy karty płatnicze w systemie PolCard (karty: VISA, MasterCard, Diners Club, JCB, PolCard. VISA, MasterCard) oraz w systemie Moneybookers (karty: VISA, MasterCard, Diners Club, JCB, American Express, SOLO).


Przesyłki

Niezwłocznie po zaksięgowaniu płatności zamówienie jest przekazywane do realizacji. Przesyłki przygotowywane są w sposób możliwie najbardziej zabezpieczający ich zawartość przed jakimkolwiek uszkodzeniem.
Koszty wysyłki pokrywane są przez Kupującego a ich wysokość zależna jest od wybranej formy dostawy (przesyłka polecona priorytetowa, kurier) i Sprzedającego. Koszty przesyłek podawane są przy opisie produktu lub są ustalane indywidualnie. Jeżeli miejsce odbioru przesyłki znajduje się poza granicami Polski, prosimy o kontakt. Sprzedawane produkty są w posiadaniu Sprzedających i wysyłane są przez nich. W przypadku nabycia kilku produktów od tego samego Sprzedającego istnieje możliwość wysłania ich jedną przesyłką, jednak decyzja ta podejmowana jest każdorazowo przez Sprzedającego. W celu uzyskania informacji w tej sprawie prosimy zadać zapytanie w polu "uwagi" formularza zamówienia. W przypadku zakupu kilku produktów od kilku różnych Sprzedających, są one wysyłane oddzielnie przez każdego z nich, a koszty są naliczane osobno dla każdej przesyłki.
Przesyłka wysyłana jest niezwłocznie i w terminie nie później niż 3 dni robocze od daty zaksięgowania wpłaty. W przypadku wystąpienia nieprzewidzianych zdarzeń uniemożliwiających wysłanie przesyłki terminie, Kupujący powiadamiany jest o tym pisemnie na adres e-mailowy podany w panelu „Twoje konto”.


Pozostałe

Przedmioty prezentowane na olissimart.com są wykonane w większości przypadków w pojedynczych egzemplarzach. 


Kontakt ze Sprzedającymi

Kontakt ze Sprzedającymi jest możliwy za pomocą komunikatora znajdującego się na profilu każdego ze Sprzedających. Z komunikatora mogą korzystać wszyscy zainteresowani, nie tylko zarejestrowani Użytkownicy Galerii. Zarejestrowani użytkownicy Galerii korzystający z komunikatora po zalogowaniu się do swojego profilu w Galerii, mają dodatkowo możliwość przesyłania w wiadomościach załączników np. w postaci zdjęć. Osoby które nie są zarejestrowanymi Użytkownikami Galerii a chcą przesłać załączniki do Sprzedającego, powinny przesłać je do administratora strony na adres mailowy galeria@olissimart.com wpisując w tytule nick Sprzedającego. W treści wiadomości oraz załączników nie wolno podawać bez zgody administratora strony żadnych danych kontaktowych takich jak numery telefonów, adresy, adresy email i stron internetowych, adresy profili na stronach społecznościowych i inne.

Kontakt ze Sprzedającymi możliwy jest również pod numerem telefonu 602379747 lub adresem mailowym: galeria@olissimart.com. Żadna forma kontaktu ze Sprzedającym i Galerią nie jest obciążona dodatkowymi opłatami poza taryfami operatorów.


Zamówienia specjalne

W celu ustalenia szczegółów realizacji zamówienia kontakt pomiędzy Kupującym a Sprzedającym jest możliwy za pomocą komunikatora znajdującego się na profilu każdego Sprzedającego. Z komunikatora mogą korzystać również klienci, którzy nie są zalogowanymi Użytkownikami Galerii. Po ustaleniu szczegółów zamówienia istnieje możliwość opublikowania przez Sprzedającego oferty dedykowanej dla konkretnego Kupującego, jeżeli jest on zarejestrowanym użytkownikiem Galerii. Tak opublikowana oferta przez 3 dni jest dostępna wyłącznie dla wskazanego Kupującego. Kontakt ze Sprzedającymi możliwy jest również pod numerem telefonu 602379747 lub adresem mailowym: galeria@olissimart.com. Żadna forma kontaktu ze Sprzedającym i Galerią nie jest obciążona dodatkowymi opłatami poza taryfami operatorów.


Odstąpienie od umowy

Każdemu Kupującemu przysługuje prawo odstapienia od umowy bez podania przyczyn. Odstąpienia takiego można dokonać w wybranej przez Kupującego formie:

- za pomoca wzoru formularza "Odstąpienie od umowy" stanowiącego załącznik nr. 2 do Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30.05.2014 r. dostępnego TUTAJ i przesłanego w wybranej, poniżej opisanej formie,

- w formie elektronicznej na adres galeria@olissimart.com przez wysłanie maila z Oświadczeniem zawierającego dane opisane w formularzu "Odstąpienie od umowy",

- pisemnie przesyłając Oświadczenie zawierającego dane opisane w formularzu "Odstąpienie od umowy" na adres Galerii: Olissima Ola Pietrucka, ul. Mroczna 7/43, 01-456 Warszawa

Z Powiadomieniem o prawie odstąpienia od Umowy stanowiącym załącznik nr. 1 do Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30.05.2014 r. można zapoznać się TUTAJ.


Gwarancje

Sprzedający zobowiązani są do zagwarantowania dostarczenia produktu zgodnego z ofertą, oraz określić czas gwarancji. W przypadku niezgodności produktu, wady etc. Kupującym przysługuje prawo zgłosznia reklamacji w formie opisanej w dziale "Zwroty i reklamacje". Kupującemu przysługuje prawo do złożenia reklamacji w ciągu trzech lat od wydania mu towaru, chyba, że produkt ze względu na materiał lub technikę wykonania nie ma takiej trwałości i zostalo to czytelnie opisane w ofercie produktu przez Sprzedającego. Reklamacje można składac w sposób opisany w dziale "Zwroty i reklamacje".5. JAK SPRZEDAWAĆ


Olissimart.com to miejsce, które umożliwia sprzedaż wyrobów tworzonych zarówno przez twórców zawodowych jak i amatorów. Sprzedającym w Galerii Olissima mogą być firmy i osoby prywatne nie prowadzące działalności gospodarczej. Galeria Olissima przede wszystkim stara się aktywnie poszukiwać interesujących twórców, ale Sprzedającym za pośrednictwem Galerii może być prawie każdy, którego prace wyróżniają się oryginalnością i wysoką jakością wykonania. W związku z tym, Galeria Olissima zastrzega sobie możliwość wyboru Sprzedających.


Rejestracja

W celu możliwości sprzedaży w Galerii Olissima trzeba być jej zarejestrowanym Użytkownikiem. Proces rejestracji opisany jest w niniejszym Regulaminie w części Rejestracja – Rejestracja Sprzedającego.


Publikacja produktów

Opisy i zdjęcia produktów przygotowywane są przez Sprzedających, jednak Galeria Olissima zastrzega sobie, w porozumieniu ze Sprzedającym, prawo korekty zdjęć produktów i ich opisów. Jeżeli produkt posiada wadę, wynikającą z „natury”, a nie z fizycznego uszkodzenia, która może być powodem obniżenia jego ceny np. drobna skaza na kamieniu, informacja na ten temat musi być uwzględniona w opisie. Przedmiotem publikacji i sprzedaży mogą być wyłącznie produkty będące własnością Sprzedającego. Użytkownik jest odpowiedzialny za wszystkie treść informacji i zdjęć przesyłanych do publikacji. Sprzedawane wyroby w trakcie ekspozycji nie mogą być w tym samym czasie przedmiotem sprzedaży w innych sklepach i galeriach niż Galeria Olissima i w cenie niższej niż podana w Galerii. Informacje i zdjęcia wyrobów, oraz informacje o możliwości sprzedaży mogą być publikowane wyłącznie na stronach internetowych twórców lub innych służących prezentacji działalności artystycznej. W przypadku pozyskanego przez Sprzedającego nabywcy za pośrednictwem jego strony internetowej, lub innej służącej prezentacji działalności artystycznej, sprzedaż może nastąpić wyłącznie po wycofaniu produktu z oferty Galerii Olissima, zgodnie z zasadami opisanymi w części „Jak sprzedawać - wycofanie produktu”. Oferty produktów publikowane są przez Sprzedającego, lub przez Galerię w porozumieniu ze Sprzedającym i na podstawie dostarczonych przez niego materiałów i informacji. Opisy produktów nie mogą zawierać informacji o innych niż Galeria miejscach w których sprzedawana jest biżuteria.
Ze względu na to, że prezentowane w Galerii produkty są wyłącznie w posiadaniu Sprzedających odpowiadają oni za ich zgodność z opisem i zdjęciami. Sprzedający zobowiązani są równiez do podania informacji na temat gwarancji przysługujących poszczególnym produktom. Galeria może uczestniczyć w roli arbitra w sporach pomiędzy Kupującym a Sprzedającym.


Wycofanie produktu

Sprzedający ma prawo wycofania swojego produktu ze sprzedaży. Produkty prezentowane w Galerii dłużej niż 7 dni można usuwać przez panel Sprzedającego. Pozostałe produkty wycofywane są przez administratora. Wycofanie produktu jest możliwe przez wystąpienie do Galerii za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres : tworcy@olissimart.com . W tytule wiadomości należy wpisać : “Wycofanie produktu - …............(nazwa użytkownika i nr. ID produktu).” W przypadku, gdy przedmiot nie stał się jeszcze przedmiotem rezerwacji, wycofanie następuje w terminie nie później niż 48 godzin od daty otrzymania zgłoszenia.


Cena sprzedaży

Cena sprzedaży ustalana jest przez Sprzedającego i zawiera prowizję na rzecz Galerii. Prowizja jest ustalana indywidualnie i nigdy nie przewyższa 30 % wartości produktu podanej przez Sprzedającego. Prowizja naliczana jest do ceny sprzedaży bez kosztów wysyłki.


Koszty sprzedaży

Przez okres ekspozycji produktu w olissimart.com Sprzedający nie ponoszą żadnych kosztów. Prowizja pobierana jest dopiero po sprzedaży produktu i wpłynięciu środków na konto Galerii.


Sprzedaż produktu

Galeria Olissima przyjmuje zapłatę za sprzedane produkty na swój rachunek bankowy. Płatności mogą być dokonywane za pośrednictwem przelewu lub systemów przelewy24.pl i paypal.pl. Po zaksięgowaniu na koncie zapłaty Kupującego, Galeria niezwłocznie potwierdza w zamówieniu informację o wpłacie i automatycznie informuje o tym Sprzedającego w formie elektronicznej : e-mailem lub sms-em na adres podany w formularzu rejestracyjnym.

Sprzedający zobowiązany jest do dostarczenia produktu bez wad, chyba, że zostały one jasno wskazane w ofercie produktu.


Zapłata na rzecz Sprzedającego

Ze względu na czas konieczny na dostarczenie sprzedanej pracy, oraz wynikającą z przepisów możliwość zwrotu zakupów przez Kupującego, Galeria Olissima dokonuje na rzecz Sprzedającego przelewu środków co najmniej dwa razy w miesiącu. Przelewy następują w dniach 1-5 za prace sprzedane i wysłane w I połowie poprzedniego miesiąca i w dniach 15-20 za prace sprzedane i wysłane w II połowie poprzedniego miesiąca. Płatność następuje na rachunek bankowy Sprzedającego podany w jego profilu. Terminy te mogą ulec zmianie, gdy wypadają w święta lub inne dni wolne od pracy. Rachunki dla sprzedających za prowizję Galerii, generowane są zależnie od terminu sprzedaży i płatności.


Przesyłki

Zakupione produkty wysyłane są przez Sprzedającego i on ustala koszty przesyłek. Koszty przesyłki pokrywa Kupujący.
Jeżeli Kupujący wybierze przesyłkę zagraniczną lub inną specjalną, jej koszt ustalany jest indywidualnie ze Sprzedającym. Po ustaleniu kosztów przesyłki są one aktualizowane w zamówieniu widocznym w panelu Użytkownika, dodatkowo Użytkownik otrzymuje powiadomienie o tym na swój adres mailowy. W przypadku wyboru tej formy dostawy prosimy nie dokonywać płatności do czasu ustalenia wartości przesyłki.

Każda przesyłka powinna być wysłana za potwierdzeniem nadania. Produkt musi być wysłany nie później niż 2 dni robocze od otrzymania z Galerii Olissima powiadomienia o zaksięgowaniu należności. Powiadomienie o zaksięgowaniu należności jest dostarczane automatycznie na adres mailowy Sprzedającego oraz jest widoczne w szczegółach zamówienia w panelu Sprzedającego. Najpóźniej w dniu wysłania przesyłki Sprzedający jest zobowiązany do oznaczenia w szczegółach zamówienia faktu jej wysłania. Na wniosek Galerii wysłany na adres mailowy Sprzedającego jest on zobowiązany do dostarczenia w terminie nie dłuższym niż 48 godzin kopii potwierdzenia nadania przesyłki (zdjęcie, skan). Potwierdzenie należy wysłać na mailowy tworcy@olissimart.com w tytule wiadomości wpisując : “Potwierdzenie nadania - …............(nazwa Sprzedającego), zamówienie nr……..”

Przesyłka nie powinna zawierać materiałów zachęcających do zakupów produktów z pominięciem Galerii Olissima. Przesyłka może zawierać logo i nazwę Sprzedającego używaną w Galerii. Sprzedający jest zobowiązany do zachowania najwyższej staranności w odpowiednim zabezpieczeniu przesyłanego produktu.


Reklamacje

W przypadku reklamacji, np. jeżeli na zakupionym produkcie stwierdzono braki lub ślady uszkodzeń  dokonane podczas transportu w związku z niewłaściwym zabezpieczeniem produktu przez Sprzedającego, lub ewentualne braki czy wady techniczne, które nie zostały ujawnione w opisie produktu, Sprzedający jest zobowiązany do bezpłatnej naprawy produktu lub zwrotu na rzecz Kupującego ceny sprzedaży oraz kosztów przesyłania produktu, ponadto Sprzedających prosimy o uważne zapoznanie się z częścią Regulaminu „Zwroty i reklamacje” i stosowanie do jej postanowień.


Przepisy skarbowe

Za wszelkie kwestie dotyczące zobowiązań skarbowych wynikających ze sprzedaży produktów za pośrednictwem Galerii odpowiedzialny jest Sprzedający. Galeria Olissima nie ingeruje w sposób dokumentowania sprzedaży produktów (faktura, rachunek, umowa etc.), jednak oferuje Sprzedającym na życzenie doradztwo w tym zakresie. Z tytułu pozyskania prowizji przez Galerię Olissima wystawiany zostaje rachunek, zgodnie z danymi Sprzedającymi umieszczonymi w formularzu rejestracyjnym.


Usługi Galerii Olissima

W ramach swojej działalności Galeria Olissima oferuje Sprzedającym bezpłatnie następujące usługi :

- administracja stroną internetową olissimart.com pod względem prawidłowego funkcjonowania i bezpieczeństwa,

- działania marketingowe kształtujące wizerunek Galerii, mające na celu pozyskanie Kupujących w określonych kręgach odbiorców,

- działania marketingowe mające na celu pozyskanie jak największej ilości odwiedzających Galerię,

- obróbka zdjęć za pomocą specjalistycznego oprogramowania, w razie potrzeby i w porozumieniu ze Sprzedającym,

- korekta opisów produktów, w razie potrzeby i w porozumieniu ze Sprzedającym,

- publikacja ofert,

- doradztwo przy wyborze produktów będących przedmiotem sprzedaży,

- doradztwo przy ustalaniu cen produktów,

- utrzymywanie i zarządzanie rachunkiem bankowym, na który wpływają należności z tytułu sprzedaży produktów i z którego regulowane są należności na rzecz sprzedającego,

- prowadzenie ewidencji sprzedaży,

- informowanie Sprzedającego, według wyboru e-mailem lub sms-em, o zakupie produktu, o wpłynięciu środków i konieczności wysłania produktu,

- informowanie Kupującego e-mailem o zakupie produktu, wskazanie danych do uregulowania należności, przekazanie informacji o wysłaniu produktu,

- doradztwo w zakresie przepisów skarbowych związanych z tworzeniem i sprzedażą produktów sprzedawanych z pośrednictwem Galerii,

- dystrybucję informacji dla Sprzedających zawierającego publikacje na temat wydarzeń i trendów w modzie oraz biżuterii, nowych technik wykonania i obróbki materiałów, źródeł pozyskiwania materiałów do produkcji etc.

- dystrybucję newslettera dla Kupujących, będącego m.in. formą reklamy dla Sprzedających i ich wyrobów.


Kontakt z Kupującymi

Kontakt z Kupującymi jest możliwy za pomocą komunikatora znajdującego się w profilu Sprzedającego przez dział "Wiadomości od klientów". Sprzedający mają możliwość dodawania do wiadomości załączników np. w postaci zdjęć. Z komunikatora mogą korzystać wszyscy zainteresowani klienci, nie tylko zarejestrowani Użytkownicy Galerii. Zarejestrowani użytkownicy Galerii korzystający z komunikatora po zalogowaniu się do swojego profilu w Galerii, mają dodatkowo możliwość przesyłania w wiadomościach załączników np. w postaci zdjęć. Osoby które nie są zarejestrowanymi Użytkownikami Galerii a chcą przesłać załączniki do Sprzedającego, powinny przesłać je do administratora strony na adres mailowy galeria@olissimart.com wpisując w tytule nick Sprzedającego.


Zamówienia specjalne

W celu ustalenia szczegółów realizacji zamówienia kontakt pomiędzy Kupującym a Sprzedającym jest możliwy za pomocą komunikatora znajdującego się na profilu każdego Sprzedającego. Z komunikatora mogą korzystać również klienci, którzy nie są zalogowanymi Użytkownikami Galerii. Po ustaleniu szczegółów zamówienia istnieje możliwość opublikowania przez Sprzedającego oferty dedykowanej dla konkretnego Kupującego, jeżeli jest on zarejestrowanym użytkownikiem Galerii. W tym celu należy w opisie oferty, w okienku "Na zamówienie", wpisać ID klienta które jest podane w otrzymanej od  niego za pomocą komunikatora korespondencji. Tak opublikowana oferta przez 3 dni jest dostępna wyłącznie dla tego Kupującego. Jeżeli zarejestrowany w Galerii klient wysyłał korespondencję nie będąc zalogowany w Galerii, należy zwrócić się do administratora strony o podanie numeru ID klienta.

 

6. ZWROTY I REKLAMACJE

Ze względu na fakt, że firma Olissima Ola Pietrucka nie będąc Sprzedającym nie jest właścicielem ani nie posiada produktów prezentowanych w Galerii, ponieważ ich właścicielami i posiadaczami są Sprzedający, oraz fakt, że to wyłącznie Sprzedający dostarczają informacje i zdjęcia prezentowanych produktów, a Galeria nie ma możliwości rzeczywistego weryfikowania tych informacji, stroną przyjmującą zwroty i rozpatrującą reklamacje są Sprzedający. Kupującemu przysługuje prawo do złożenia reklamacji w ciągu trzech lat od wydania mu towaru, chyba, że produkt ze względu na materiał lub technikę wykonania nie ma takiej trwałości i zostalo to czytelnie opisane w ofercie produktu przez Sprzedającego. Reklamacje można składac w sposób opisany w dziale "Zwroty i reklamacje". W przypadku sporu pomiędzy Kupującym a Sprzedającym Galeria każdorazowo podejmuje się mediacji w pozasądowym rozpatrywaniu sporów związanych ze zwrotami i reklamacjami. W takim przypadku należy skontaktować się bezpośrednio z Galerią. Dane kontaktowe zawiera niniejszy Regulamin.

Zwroty produktów

Jeżeli zakupione artykuły nie spełniają oczekiwań Kupującego, można je zwrócić bez podania przyczyn w terminie 14 dni od daty ich otrzymania. Kupujący powinien zwrócić zakupiony produkt bez braków i uszkodzeń mechanicznych, chyba, że otrzymał produkt uszkodzony lub niekompletny. Zgłoszenia o odstąpieniu od umowy/zwrocie produktu można dokonać w wybranej przez Kupującego formie:

- za pomoca wzoru formularza udostępnionego przez UOKiK "Reklamacja/zwot towaru" dostępnego TUTAJ i przesłanego w wybrany, poniżej opisany sposób,

- w formie elektronicznej przez wysłanie maila na adres galeria@olissimart.com zawierającego informacje zawarte w formularzu "Reklamacja/zwot towaru" ,

- pisemnie na adres Galerii: Olissima Ola Pietrucka, ul. Mroczna 7/43, 01-456 Warszawa, wysysłając zgłoszenie zawierające informacje zawarte w formularzu "Reklamacja/zwot towaru" ,

- za pomocą skorzystania z funkcji "Zwróć towar" w panelu klienta.

Nie zastosowanie formularza "Reklamacja/zwot towaru" nie jest podstawą do nieprzyjęcia zwrotu.
Ze względów ewidencyjnych, m.in. obliczenia terminów na zwrot wzajemnych świadczeń, oraz wykazania faktu złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy, sugerujemy zgłaszanie odstąpienia od umowy/zwrocie produktu za pomocą funkcji "Zwróć towar" w panelu klienta, lub formularza "Reklamacja/zwot towaru".

W takim przypadku należy postępować zgodnie ze wskazówkami zawartymi w dziale „Reklamacje – produkty uszkodzone, niekompletne, niezgodne z zamówieniem”. W celu dokonania zwrotu za pośrednictwem funkcji "Zwróć towar" prosimy zalogować się do swojego panelu klienta i w dziale "Moje zamówienia - zwróć towar" skorzystać z funkcji "zwróć" przy zakupionym produkcie będącym przedmiotem zwrotu. Po otwarciu karty informacyjnej należy podać nr. rachunku bankowego na który zostanie zwrócona należność oraz dane właściciela rachunku. Dodatkowo dla celów informacyjnych prosimy o podanie przyczyny zwrotu, co nie jest warunkiem jego przyjęcia. Po wypełnieniu karty informacyjnej należy potwierdzić wprowadzone dane używając przycisku "potwierdź zwrot". Ze względów bezpieczeństwa zwracany produkt należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem w stopniu nie mniejszym niż w otrzymanej przesyłce. Jeżeli istnieje taka możliwość prosimy o odesłanie produktu w oryginalnym opakowaniu w jakim przesłał go Sprzedający. W celu uzyskania pewności dostarczenia reklamowanego produktu sugerujemy  zwrócić go przesyłką za potwierdzeniem nadania (list polecony, kurier) lub potwierdzeniem odbioru. Produkt należy zwrócić na adres Sprzedającego podany w formularzu "zwróć towar". Po otrzymaniu produktu przez Sprzedającego, stwierdzeniu braku uszkodzeń, Kupujący otrzymuje zwrot zapłaconej ceny sprzedaży i kosztów przesyłki w terminie nie dłuższym niż 7 od daty otrzymania zwrotu. Zgłoszenie zwrotu za pomocą formularza „Zwróć towar” powoduje automatyczne dostarczenie powiadomienia zarówno do Galerii jak i Sprzedającego.


Reklamacje – dostarczenie uszkodzonej przesyłki, produkty uszkodzone, niekompletne, niezgodne z zamówieniem

W przypadku dostarczenia przesyłki uszkodzonej w transporcie i braku możliwości stwierdzenia uszkodzenia produktu, które może z tego wynikać, zalecamy, jeżeli jest to możliwe, odstąpienie od odbioru przesyłki. Jeżeli uszkodzona przesyłka zostanie dostarczona, prosimy o natychmiastowe zgłoszenie tego faktu przez użycia formularza „Reklamacja produktu” znajdującego się w panelu klienta. W celu ułatwienia dochodzenia roszczeń z tytułu reklamacji prosimy, jeżeli jest to możliwe, o protokolarne potwierdzenie uszkodzenia w obecności przedstawiciela firmy przewozowej.

W celu uniknięcia otrzymania produktów uszkodzonych lub niekompletnych prosimy o zapoznanie się z zawartością przesyłki w obecności pracownika firmy przewozowej, który ją dostarcza. W przypadku otrzymania produktu niezgodnego z zamówieniem lub produktu uszkodzonego czy niekompletnego, co nie wynika z uszkodzenia przesyłki, bardzo prosimy o niezwłoczne zgłoszenie tego faktu Sprzedającemu za pomocą funkcji „Kontakt z twórcą”. Tak samo należy postąpić w przypadku wady, która ujawniła się dopiero po odbiorze produktu. Kupujący ma prawo wystąpić do Sprzedającego o doprowadzenie produktu do stanu zgodnego z zamówieniem przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy. Sprzedający może odmówić naprawy jeżeli jest ona niemożliwa lub wymaga nadmiernych kosztów w stosunku do wartości produktu. Jeżeli naprawa jest niemożliwa Kupujący może żądać obniżenia ceny lub zwrotu produktu. W przypadku gdy w sprawie reklamacji nie ma możliwości osiągnięcia rozwiązania satysfakcjonującego Kupującego prosimy o zgłoszenie reklamacji za pomocą funkcji „Reklamuj towar” w panelu użytkownika.

Zgłaszanie reklamacji

Zgłoszenia o reklamacji można dokonać w wybranej przez Kupującego formie:

- za pomocą wzoru formularza udostępnionego przez UOKiK "Reklamacja/wymiana towaru" dostępnego TUTAJ i przesłanego w wybranej, poniżej opisanej formie,

- za pomocą wzoru formularza udostępnionego przez UOKiK "Reklamacja/naprawa towaru" dostępnego TUTAJ i przesłanego w wybranej, poniżej opisanej formie,

- za pomocą wzoru formularza udostępnionego przez UOKiK "Reklamacja/obniżenie ceny" dostępnego TUTAJ i przesłanego w wybranej, poniżej opisanej formie,

- w formie elektronicznej przez wysłanie maila na adres galeria@olissimart.com zawierającego formularza lub dane wymienione w wybranym formularzu z wymienionych powyżej,

- pisemnie na adres Galerii: Olissima Ola Pietrucka, ul. Mroczna 7/43, 01-456 Warszawa przez przesłanie formularza lub korespondencji zawierającej dane wymienione w wybranym formularzu z wymienionych powyżej,

- za pomocą funkcji "Moje zamówienia - reklamuj towar" w panelu klienta.

Nie zastosowanie wymienionych formularzy nie jest podstawą do nieprzyjęcia reklamacji.

Ze względów ewidencyjnych, m.in. obliczenia terminów na zwrot wzajemnych świadczeń, oraz wykazania faktu złożenia oświadczenia reklamacji, sugerujemy zgłaszanie przez formularze udostępnione przez UOKiK, lub przez panel klienta w dziale "Moje zamówienia - reklamuj towar" korzystając z funkcji "Reklamuj" przy zakupionym produkcie. Po otwarciu karty informacyjnej należy podać nr. rachunku bankowego na który powinna zostać zwrócona należność oraz dane właściciela rachunku. Dodatkowo prosimy podać przyczynę reklamacji. Po wypełnieniu karty informacyjnej należy potwierdzić wprowadzone dane używając przycisku "Zapisz reklamację". Zgłoszenie reklamacji za pomocą formularza „Reklamuj towar” powoduje automatyczne dostarczenie powiadomienia zarówno do Galerii jak i Sprzedającego.

Zwrot reklamowanych produktów

Ze względów bezpieczeństwa reklamowany produkt należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem. Jeżeli istnieje taka możliwość prosimy o odesłanie produktu w oryginalnym opakowaniu w jakim przesłał go Sprzedający. W celu uzyskania pewności dostarczenia reklamowanego produktu prosimy, jeżeli to możliwe, zwrócić go przesyłką z potwierdzeniem nadania (list polecony, kurier) lub potwierdzeniem odbioru. Produkt należy zwrócić na adres Sprzedającego podany w potwierdzeniu zamówienia.

Terminy
Po otrzymaniu produktu przez Sprzedającego, stwierdzeniu braku innych uszkodzeń niż wynikające z reklamacji, Kupujący otrzymuje zwrot ceny sprzedaży i przesyłki w terminie nie późniejszym niż 7 od daty zwrotu produktu. Jeżeli uszkodzenie lub niekompletność produktu wynika wyłącznie z winy Sprzedającego a nie dostawcy przysyłki lub użytkowania przez Kupującego, Sprzedający powinien również zwrócić Kupującemu koszt odesłania produktu.

Procedury i terminy rozpatrywania reklamacji

Rozpatrywanie reklamacji realizowane jest według następującej procedury:
1. Zgłoszenie reklamacji w sposób opisany w dziale "Zgłaszanie reklamacji".
2. Zwrot reklamowanego produktu do Sprzedającego jeżeli wymaga tego reklamacja. Dla usprawnienia procesu rozpatrywania reklamacji prosimy, jeżeli to możliwe, o dostarczenie reklamowanego produktu Sprzedającemu w terminie nie późniejszym niż 7 dni od dokonania zgłoszenia.
3. Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedającego w terminie do 3 dni roboczych od daty otrzymania reklamowanego produktu, lub 7 dni od daty zgłosznia jeżeli reklamacja nie wymaga dostarczenia produktu. W tym poinformowanie Kupującego przesłane na adres mailowy podany w formularzu rejestracyjnym.
4. W przypadku reklamowania produktów, które nie mogą być wymienione, zwrot należności Kupującemu następuje w terminie do 7 dni od daty dostarczenia produktu do Sprzedającego i stwierdzeniu braku uszkodzeń.
5. W przypadku reklamowania produktów wymagających naprawy, termin usunięcia wady ustalany jest indywidualnie pomiędzy Kupującym i Sprzedającym i zależny jest m.in. od techniki wykonania produktu. Gdy Kupujący nie akceptuje proponowanego przez Sprzedającego terminu naprawy, może wystapić o zwrot należności w terminie nie późniejszym niż 7 dni od daty takiego zgłoszenia.
6. W przypadku reklamowania produktów z wadą i wystąpienia o obniżenia ceny przez Kupującego, wartość obniżenia ceny zwracana jest Kupującemu w terminie do 3 dni od daty rozpatrzenia reklamacji przez Sprzedającego.
7. W przypadku sporu pomiędzy Kupującym i Sprzedającym możliwa jest mediacja Galerii.
8. W przypadku nieskutecznej mediacji Galerii można skorzystać z pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów.

Zwrot produktów wykonywanych na indywidualne zamówienie

Produkty, które wykonywane są na indywidualne zamówienie Kupującego, lub w których na życzenie Kupującego zostały dokonane jakiekolwiek zmiany w stosunku do wzoru i opisu prezentowanego na stronach Galerii (np. zmiany materiałów, z których produkt jest wykonany, zmiany rozmiaru) stanowią świadczenia o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu - w rozumieniu art.10 ustęp 3 punkt 4 ustawy z dnia 2 marca 2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Z dnia 31 marca 2000r., nr 22, poz.271) - nie podlegają reklamacji z tytułu niezgodności produktu z opisem i zdjęciami.
Nie jest możliwe złożenie reklamacji dotyczących wad i usterek, z których powodu obniżono cenę.

Niedostarczona przesyłka

Reklamację wynikającą z niedostarczenia przesyłki prosimy składać dopiero po upływie maksymalnego czasu na doręczenie przesyłki (14 dni). Czas ten jest określony w regulaminach firm dostarczających przesyłkę (np. regulamin Poczty Polskiej dostępny pod adresem http://poczta-polska.pl/pliki/Regulamin.pdf (procedura reklamacyjna - paragraf 34 punkt 2 oraz paragraf 38 punkt 3). Kupujący powiadamia Sprzedającego Galerię fakcie nieotrzymania przesyłki za pomocą funkcji „Kontakt z twórcą”.  Jeżeli przesyłka została wysłana oraz jeżeli zgodnie z regulaminem firmy świadczącej usługę doręczenia upłynął termin doręczenia przesyłki, Sprzedający, po informacji uzyskanej od Galerii, może złożyć reklamację. Jeżeli reklamacja zostanie rozpatrzona pozytywnie - przesyłka została zagubiona, niedostarczona - Kupujący niezwłocznie otrzyma od zwrot całej wpłaconej kwoty na podany numer konta.


Pozasądowe sposoby rozwiązywania sporów

W przypadku sporu pomiędzy Kupującym a Sprzedającym dotyczącego reklamacji czy zwrotu produktów, oraz nieskutecznej mediacji Galerii, konsumentą przysługuje również mozliwość pozasądowego rozwiązywania sporów np. przy pomocy Inspekcji Handlowej (http://www.wiih.org.pl). IH podejmuje działania mediacyjne w celu polubownego zakończenia sporu cywilnoprawnego między konsumentem a przedsiębiorcą.
Wnioski o mediację składa się w formie:
•pisemna – poczta, poczta elektroniczna, faks, bezpośrednio w sekretariacie
•ustna – do protokołu

Nie jest wymagany szczególny formularz, który konsument musi wypełnić aby skorzystać z mediacji. Ważne jest, by szczegółowo opisać sprawę i zawrzeć wymagane elementy takie jak: dane obu stron, przedmiot sporu, żądania, a także dołączyć kserokopie pism zgromadzonych w sprawie. Dla ułatwienia, Inspekcja Handlowa opracowała  taki wzór formularz wniosku - do pobrania poniżej. W toku postępowania mediacyjnego przedsiębiorca zapoznawany jest z roszczeniem konsumenta, nastepnie przedstawia się stronom sporu przepisy prawa mające zastosowanie w sprawie oraz ewentualne propozycje polubownego zakończenia sporu. Od postępowania mediacyjnego odstępuje się, jeżeli w wyznaczonym terminie sprawa nie została polubownie zakończona oraz w razie oświadczenia co najmniej przez jedną ze stron, że nie wyraża zgody na polubowne zakończenie sprawy. Inspekcja Handlowa w sporach cywilnoprawnych występuje wyłącznie w roli mediatora pomiędzy stronami, nie posiada natomiast uprawnień do działania władczego w stosunku do przedsiębiorcy i pozwalającego na zobowiązanie go do zachowania zgodnego z roszczeniem konsumenta nawet w przypadku słuszności tego roszczenia. Informacje na temat trybu składania i rozpatrywania sporów, oraz formularze wniosków można znaleźć TUTAJ.